ბმულები

 1.     1. წმინდა მერის სახელობის უნივერსიტეტი - www.smu.ca

      2. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი    
        www.tsu.ge

      3. ეუთოს მისია საქართველოში(OSCE Mission to georgia)–www.osce.org

      4. აშშ- საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)  მცირე და საშუალო     ბიზნესის მხარდაჭერის პროექტი (SME support project)–  www.iesc.ge

      5. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო www.osgf.ge

         6. ელიტ-ელექტრონიქსი www.elitelectronics.ge

         7. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი www.epfound.ge

   

   8. მსოფლიო ბანკი www.worldbank.org.ge

     

      9. თიბისი ბანკი www.tbcbank.ge

    
  10.
  ბანკი
  რესპუბლიკა www.republic.ge

    
  11.
  ფონდი
  - ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს- www.mcg.ge

      

      12აგრობიზნესის განვითარების პროექტი www.ada.ge

    
  13.
  საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა www.icc.ge

    
  14.
  საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია www.ifc.org.ge


  15.
  ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) – www.gau.ge
   

     16.ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაციაელკანა” – www.elkana.org.ge

   

     17.ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია - www.economists.ge

    
  18.
  ბრიტანეთის საბჭო - www.britishcouncil.org/ge

    
  19.
  ეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივი საკითხების ქართულ-ევროპული  საკონსულტაციო ცენტრი (GEPLAC) - www.geplac.org/geo
   
  20.საქართველოს სტარეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი-www.csrdg.ge

     
  21.
  ბიზნეს საკონსულტაციო ჯგუფი www.bcg.ge

     
  22.
  კონიუნქტურის კვლევითი ცენტრი - www.crc.com.ge 

   

     23. საქართველოს სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი - - www.gfsis.org/pub/eng


   
Copyright@2009