ჩვენი გუნდი

ადმინისტრაცია


სერგო ბარამიძე - აღმასრულებელი დირექტორი, დამფუძნებელი, სბგც კავკასია, თბილისის ოფისი

პროექტი „ახალგაზრდა მეწარმეების ინკუბატორი“ -ის მენეჯერი

 

გიორგი ფუტკარაძე  - აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, სბგც კავკასია, ბათუმის ოფისი

საქართველოს ბანკი

 

ზურა ყულჯანიშვილი - აღმასრულებელი დირექტორი, სბგც კავკასია ახალციხის ოფისი


გიორგი ივანიშვილი - პროექტების კოორდინატორი 

 

ანა ბერაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, სბგც კავკასია, თბილისის ოფისი

საკონსულტაციო პროექტების ადმინისტრატორი

 

ლილი წვერავა - ადამიანური რესურსების მენეჯერი, სბგც კავკასია, თბილისის ოფისი

პროექტი „ადამიანური რესურსების ინკუბატორი“ - ის მენეჯერი

 

ჯაბა ჯამარჯაშვილი -  ხარისხის მენეჯერი, სბგც კავკასია, თბილისის ოფისი

დირექტორის თანაშემწე სტრატეგიული დაგეგმარების და სამიზნე ჯგუფებთან ურთიერთობების საკითხებში

 

 

 

კონსულტანტები


ეკა თვაური - კონსულტანტი გაყიდვებში, ალუმნი

კომპანია Georgia Events

 

ლევან მაისურაძე - კონსულტანტი ფინანსურ მენეჯმენტში

ბაზის ბანკი

 

თემურ ხომერიკი - კონსულტანტი პროექტების მენეჯმენტში

პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

ირინა სალუქვაძე - კონსულტანტი საერთაშორისო დონორებთან ურთიერთობაში

ეკონომიკური კეთილდღეობის პროექტი

 

თამუნა კობერიძე - კონსულტანტი ადამიანური რესურსების ინკუბატორის მართვაში

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

 

თემურ ხუროძე - კონსულტანტი „ახალგაზრდა მეწარმეების ბიზნეს ინკუბატორის“ მართვაში

კერძო მეწარმე

 

  

 

დამფუძნებლები


სბგც კავკასია, თბილისის ოფისი


თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -  წარმომადგენელი მარინა ლომოური


სერგო ბარამიძე - აღმასრულებელი დირექტორი, პროექტი „ახალგაზრდა მეწარმეების ინკუბატორი“ მენეჯერი


ელგუჯა მექვაბიშვილი - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური თეორიის კათედრის გამგე


ერეკლე ასტახიშვილი - თავისუფალი უნივერსიტეტი, პროფესორი


კობა ლეკვეიშვილი - კერძო მეწარმე

 სბგც კავკასია, ბათუმის ოფისი


ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


სბგც კავკასია, თბილისის ოფისი - წარმომადგენელი სერგო ბარამიძე


გოჩა შაინიძე, აღმასრულებელი დირექტორი, სბგც კავკასია, ბათუმის ოფისი

 


სბგც კავკასია, ახალციხის ოფისი


ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - წარმომადგენელი ნათია მაღრაძე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი


სბგც კავკასია, თბილისის ოფისი - წარმომადგენელი სერგო ბარამიძე


სბგც კავკასია, ბათუმის ოფისი - წარმომადგენელი გოჩა შაინიძე


ზურა ყულჯანიშვილი - აღმასრულებელი დირექტორი, სბგც კავკასია, ახალციხის ოფისი


თეა თათენაშვილი, ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხარისხის მართვის დეპარტამენტი

 

 

 


   
Copyright@2009