პროექტები


ტრეინინგი GBDC
დაწვრილებით
 
მობილური სოციალური ქსელი - მობილური თბილისი (mTbilisi) - 2011-2012 
დაწვრილებით
 
არტ-გენი - 2010- 2012 
დაწვრილებით
 
ინფორმირება, განათლება და ბიზნესი წეროვანის და წილკნის ახალგაზრდა დევნილების დასაქმებისთვის  - 2010
დაწვრილებით
 
შრომის ბაზრის კვლევა - 2010 
დაწვრილებით
 
სამშენებლო პროფესიების პოპულარიზაცია _ 2009 - 2010
დაწვრილებით
 

საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოების უნარ-ჩვევების განვითარება და პროექტის მომავალი მდგრადობის  მხარდაჭერა” _ 2009 წელი 

დაწვრილებით
 

”პროფესიული და ბიზნეს ტრეინინგები იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის (იგპ)” _ 2008 წელი

დაწვრილებით
 

”ჰუმანიტარული დახმარების პროექტი იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის” _ 2008 წელი 

დაწვრილებით
 

”რეგიონალური სტუდენტური საკონსულტაციო პროგრამა  სამცხე-ჯავახეთში” _ 2007 - 2008

დაწვრილებით
 

   
Copyright@2009