ტრენინგი


ტრენინგები
სბგც კავკასია ატარებს ბიზნეს და სამეწარმეო ტრენინგებს და სასწავლო კურსებს ბაკალვარი და მაგისტრი სტუდენტებისათვის, ახალგაზრდა უმუშევრებისათვის,
დაწვრილებით
 

   
Copyright@2009