ბიზნეს გეგმები

სბგც კავკასიის მომსახურების ერთ-ერთი სახეა ბიზნეს გეგმების შედგენა მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმოამდგენელთათვის და მეწარმეებისთვის ახალი ბიზნესის წამოსაწყებად, არსებულის განვითარებისთვის, სხვადასხვა საფინანსო ორგანიზაციებიდან კრედიტის აღებისთვის, დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობის მისაღებად და სხვ.

 

სბგც კავკასიამ თავისი არსებობის მანძილზე საკმაოდ დიდი გამოცდილება დააგროვა წარმატებული და სრულყოფილი ბიზნეს გეგმების შექმნის კუთხით. ცენტრმა 2002 წლიდან დღემდე 100-ზე მეტ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს გაუწია დახმარება ახალი ბიზნესის წამოწყების თუ არსებულის განვითარების კუთხით. მათი უმეტესობა დღესაც წარმატებით ფუნქციონირებს.   
Copyright@2009