გილოცავთ შობას და ახალ 2022 წელს!

GBDC კავკასია და პროექტი “წინ სოფელში” აგრძელებენ ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობას, რაც სოფლად ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული სტარტაპების ამოქმედებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს.
2018 წლიდან GBDC კავკასიამ სოფლად 50 სტარტაპის ამოქმედებას შეუწყო ხელი შემდეგი პროგრამების დახმარებვით: USAID Agricultural Program, EU ENPARD, “აწარმოე საქართველო” და “ახალგაზრდა მეწარმე”/DANIDA.
ჩვენ 2022 წლის განმავლობაში პერიოდულად გაგაცნობთ ჩვენი ხელშეწყობით დაფინანსებულ სტარტაპებს.
წარმატებები ყველა ახალგაზრდას 2022 წელს სოფლად ახალი ბიზნესის დაწყებაში!


Leave a Reply