საგრანტო წინადადებები

სბგც კავკასია ხელს უწყობს მცირე ფერმერებსა და მეწარმეებს საკუთარი ბიზნესის წამოსაწყებად გრანტის მიღებაში ისეთი ორგანიზაციებისგან, როგორიცაა ათასწლულის გამოწვევა საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების პროექტი (Millennium Challenge Georgia Found, Agribusiness Development Activity), ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ”იაფი კრედიტის” პროგრამა და სხვ. 

დარსების დღიდან სბგც კავკასიამ საგრანტო განაცხადის მომზადებაში დახმარება გაუწია 50-მდე ფერმერსა და მეწარმეს, რომელტა 30% დაფინანსდა. უნდა აღინინშნოს, რომ მათი უმრავლესობა დღესაც წარმატებით ფუნქციონირებს. 
დაფინანსებული პროექტების ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ “წარმატებული ისტორიების” განყოფილებაში. 

   
Copyright@2009